30-827 Kraków
ul. Morawiańskiego 2

31-133 Kraków
ul. J. Dunajewskiego 2

31-526 Kraków
ul. Kielecka 3

30-052 Kraków
ul. Kronikarza Galla 26

30-611 Kraków
ul. Beskidzka 20

31-135 Kraków
ul. Batorego 17

31-561 Kraków
ul. Wielicka 79

30-348 Kraków
ul. Chmieleniec 2

30-709 Kraków
ul. Stoczniowców 7