30-611 Kraków
ul. Beskidzka 30a

30-084 Kraków
ul. Bronowicka 39

31-514 Kraków
al. Beliny-Prażmowskiego 71

30-664 Kraków
ul. Na Kozłówce 27

31-117 Kraków
ul. Cybulskiego Napoleona 2

30-611 Kraków
ul. Beskidzka 20