31-133 Kraków
ul. J. Dunajewskiego 2

30-633 Kraków
ul. Sławka 10

30-149 Kraków
ul. Balicka 18

31-423 Kraków
ul. Na Barciach 14/1

30-347 Kraków
ul. Kapelanka 15

30-302 Kraków
ul. Konopnickiej 3

31-871 Kraków
os. Dywizjonu 303 2

31-861 Kraków
os. Niepodległości 3

31-033 Kraków
ul. Westerplatte 1

30-664 Kraków
ul. Na Kozłówce 27