31-514 Kraków
al. Beliny-Prażmowskiego 71

31-150 Kraków
ul. św. Filipa 3

31-328 Kraków
ul. Makowskiego 4

30-839 Kraków
ul. Teligi 24

31-222 Kraków
ul. Kluzeka 3

31-625 Kraków
os. Bohaterów Września 2

31-034 Kraków
ul. Lubicz 7

30-437 Kraków
ul. Forteczna 51/10