31-907 Kraków
os. Wandy 23

31-328 Kraków
ul. Makowskiego 4

31-305 Kraków
ul. Niska 1

30-302 Kraków
ul. Konopnickiej 3

30-347 Kraków
ul. Kapelanka 15

31-526 Kraków
ul. Kielecka 3

30-044 Kraków
ul. Grodzka 26

30-218 Kraków
ul. Królowej Jadwigi 219

30-052 Kraków
ul. Kronikarza Galla 26