31-526 Kraków
ul. Kielecka 3

31-940 Kraków
os. Kolorowe 21

31-261 Kraków
ul. Rusznikarska 14a

31-611 Kraków
ul. Wysłouchów 49

30-044 Kraków
ul. Grodzka 26

31-861 Kraków
os. Niepodległości 3

30-664 Kraków
ul. Na Kozłówce 27

30-149 Kraków
ul. Balicka 18